strona główna szpital
kotakt z szpital.pl

Wybierz specjalizację

Google
WWWwww.szpital.pl

SZPITALE PAŃSTWOWE PUBLICZNE
BIAŁYSTOK

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Białystok,
ul. Skłodowskiej-Curie 23

tel. 085 744 70 02

Białostockie Centrum Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie

Białystok,
ul. Ogrodowa 12

tel. 085 664 67 11

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhoffa Akademii Medycznej

Białystok,
ul. Waszyngtona 17

tel. 085 745 05 00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej

Białystok,
ul. Skłodowskiej-Curie 24 a

tel. 085 746 80 00

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok,
ul. Sienkiewicza 79

tel. 085 664 85 19

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GruĽlicy i Chorób Płuc

Białystok,
ul. Warszawska 18

tel. 085 741 29 97

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 im. K. Dłuskiego

Białystok,
ul. Żurawia 14

tel. 085 740 95 00

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. ¦niadeckiego

Białystok,
ul. Skłodowskiej-Curie 26

tel. 085 748 81 00

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Białystok,
ul. Fabryczna 27

tel. 085 869 45 77

 

statystyka

WARSZAWA RADOM PŁOCK LUBLIN CHEŁM RZESZÓW PRZEMY¦L KRAKÓW KIELCE KATOWICE   BIELSKO-BIAŁA ŁÓD¬ OPOLE WROCŁAW POZNAŃ LUBLIN SZCZECIN GDAŃSK GDYNIA BYDGOSZCZ TORUŃ OLSZTYN ELBLˇG BIAŁYSTOK SUWAŁKI